Quy định mới về sử dụng ngoại tệ trong hợp đồng (14/06/2013)

Ngày 18/3/2013 vừa qua, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh ngoại hối 2005 (sau đây gọi là Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung) với việc quy định chặt chẽ hơn việc sử dụng ngoại hối trong hợp đồng, Điều 22 Pháp lệnh ngoại hối 2005 được sửa đổi, bổ sung như sau “Trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tương tự khác của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối, trừ các trường hợp được phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”.


Một số lưu ý trong khi soạn thảo và đàm phán Hợp đồng liên quan đến lĩnh vực sản xuất – kinh doanh các sản phẩm thuốc lá (18/10/2012)

Vấn đề quảng cáo, xúc tiến thương mại là một trong những nhu cầu và phương tiện hết sức cần thiết trong quá trình hình thành, phát triển và tồn tại của một sản phẩm nói chung. Nhờ vào quảng cáo mà có thể giúp cho nhà sản xuất tạo ra nhu cầu đối với sản phẩm, tăng sức mua, nâng cao thị phần. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, pháp luật qui định hạn chế các hoạt động, hành vi quảng cáo áp dụng đối với một số sản phẩm.


Một số lưu ý về ghi nhãn áp dụng cho sản xuất thuốc lá theo Luật Phòng, chống tác hại Thuốc lá năm 2012 (18/10/2012)

Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước ta ban hành ngày 18/6/2012 và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013. Luật này quy định về các biện pháp kiểm soát nguồn cung cấp thuốc lá và điều kiện bảo đảm để phòng, chống tác hại của thuốc lá… Bên cạnh đó, Luật cũng đề cập đến nhiều vấn đề cụ thể: Quảng cáo tài trợ, cách ghi nhãn, kinh doanh sản phẩm thuốc lá, đóng bao, trích nộp vào Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá… Trong bài viết này, chúng tôi xin nêu một số lưu ý cách ghi nhãn – yếu tố cần quan tâm cho các đơn vị sản xuất sản phẩm thuốc lá thuộc Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Tổng Công ty Khánh Việt.


Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực pháp luật (19/05/2012)

Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với DN TNHH MTV do NN làm chủ sở hữu (09/05/2012)

Thông tư 15/2012/TT-BTC về việc ban hành mẫu tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (16/02/2012)

Thông tư 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (07/02/2012)

Thông tư 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 Hướng dẫn thi hành nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 và nghị định số 113 /2011/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2011 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 26/2009/nđ-cp ngày 16 (07/02/2012)

Quyết định 124/QĐ-TTg ngày 02/02/2012 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất (07/02/2012)

Nghị định 04/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi, bỏ sung điều 5 của NĐ 79/2007/NĐ-CP của CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký (07/02/2012)

|<<    <   
[1]23
   >    >>|

Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV
GPĐKKD số 4200486169 do Sở KHĐT tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 05/11/2011
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt
Đăng Nhập