Cuộc thi thiết kế biểu tượng có khẩu ngữ công ty Việt Khánh Phú (13/02/2014)

Thông tin chi tiết về cuộc thi: Download

Đơn đăng ký dự thi: Download


Khatoco thông báo bán đấu giá tài sản cố định thanh lý (12/09/2013)

Công ty Kinh doanh đà điểu – cá sấu Khatoco, địa chỉ: Cụm Công nghiệp Ninh Ích, thôn Tân phú, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa thông báo bán đấu giá tài sản cố định thanh lý.

Tải về các tài liệu sau để biết thông tin chi tiết:

THONG BAO BAN THANH LY TAI SAN.doc

QUY CHE DAU GIA THIET BI CHE BIEN THUC PHAM.2013.doc


Công khai kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2012 (15/06/2013)

Thông báo mời thầu (25/06/2012)

Thông báo bán hệ thống sản xuất bia tươi (01/06/2012)

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VIệt Khánh - Báo cáo của Giám đốc 2011 (14/05/2012)

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VIệt Khánh - Thuyết minh báo cáo tài chính 2011 (14/05/2012)

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VIệt Khánh - Báo cáo kết quả kinh doanh 2011 (14/05/2012)

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VIệt Khánh - Báo cáo kiểm toán 2011 (14/05/2012)

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VIệt Khánh - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 2011 (14/05/2012)

|<<    <   
[1]23
   >    >>|

Tổng Công ty Khánh Việt
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Thị Tường Anh - Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt
Đăng Nhập