Chào cờ đầu năm mới 2010

Sáng ngày 04 tháng 01 năm 2010 tại Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa đã long trọng tổ chức lễ chào cờ. Đây là buổi chào cờ đầu tiên của năm mới 2010.                

Đặc biệt tham gia lễ chào cờ còn có Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khánh Việt cùng đại diện ban ngành tỉnh Khánh Hòa về kiểm tra thẩm định công nhận Cơ quan văn hóa như: Sở văn hóa-Thể thao - Du lịch ; Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn và UBMTTQVN tỉnh; Công an tỉnh Khánh Hòa...

Phát biểu tại buổi lễ chào cờ Bà Châu Thị Kim Loan PGĐ Nhà máy đã hứa quyết tâm của Ban lãnh đạo mới (sau khi hợp nhất hai đơn vị là nhà máy Thuốc lá Khánh Hòa và Xí nghiệp thuốc lá Khatoco thành Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa) trước toàn thể CB và CNV toàn nhà máy sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó trong tình hình mới.

   Tin: Phạm Đức Thảo. Ảnh: Lại Đăng Khoa

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt