Tổng Công ty Khánh Việt tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2009 và thống nhất kế hoạch năm 2010

Sáng ngày 30/01/2010, tại Hội trường 46 Trần Phú, TCTKV đã tổng kết đánh giá kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và thống nhất chỉ tiêu kế hoạch năm 2010.

Nhìn chung hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn TCT năm 2009 đạt tốc độ tăng trưởng khá, hoàn thành mục tiêu đề ra, so với thực hiện năm 2008:
 - Tổng giá trị sản xuất công nghiệp trong toàn TCT đạt 2.869,4 tỷ tương đương 115,9%;
 - Nộp ngân sách Nhà nước 1.879 tỷ đồng tương đương 119,6%;
 - Vốn chủ sở hữu bình quân năm 2009 của TCT là 1.195 tỷ đồng, tăng 14,5%; giá trị tài sản bình quân là 2.110 tỷ, tăng 13,7%;
 - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 300 tỷ, tăng 10,5%;
Để có được kết quả trên, ngoài một phần nguyên nhân khách quan của thị trường, còn kể đến sự nỗ lực lớn, năng động, nhạy bén của các đơn vị trong toàn TCT đã quyết tâm hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Với sự thống nhất cao của Lãnh đạo TCT và Lãnh đạo các đơn vị, TCTKV quyết tâm thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 so với thực hiện năm 2009 với các chỉ tiêu như sau:
 - Giá trị sản xuất công nghiệp: 3.059,7 tỷ, tăng 3%;
 - Doanh thu: 10.779 tỷ, tăng 6,6%;
 - Nộp ngân sách: 2.096 tỷ; tăng 7,3%;
 - Lợi nhuận: 312,7 tỷ, tăng 11,4%;
 - Kim ngạch Xuất nhập khẩu:
  + Xuất khẩu: Giá trị khoảng 15 triệu USD, tăng 20%;
  + Nhập khẩu: 70 triệu USD, tăng 7% (chủ yếu là nhập khẩu dây chuyền thiết bị tách cọng thuốc lá).

Nguyễn Anh Tuấn - Văn phòng TCTKV

Ý kiến của bạn (Ý kiến của bạn sẽ được ban quản trị xét duyệt trước khi hiển thị trên website):
Tên
Email
Tiêu đề
Nội dung
Nhập số bạn nhìn thấy vào ô bên cạnh    
© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt