Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 12

Ngày 13/3/2010, hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN), Tổng Công ty Khánh Việt đã tổ chức lễ phát động tuần lễ ATVSLĐ-PCCN lần thứ 12.

Tham dự Lễ phát động có ông Văn Công Minh, đại diện Sở LĐTB XH tỉnh Khánh Hòa; ông Nguyễn Văn Hà, phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, ông Hồ Thượng Hải, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Khánh Việt và hơn 500 cán bộ công nhân viên của các đơn vị trong Tổng Công ty.

Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 12  năm nay với chủ đề “An toàn và sức khỏe tại nơi làm việc, một trong những quyền cơ bản của người lao động”. Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty, ông Hồ Thượng Hải nêu rõ, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2010 là giảm tần suất tai nạn lao động, cháy nổ và số lao động mắc bệnh nghề nghiệp; tăng cường tập huấn về phòng chống cháy nổ; tổ chức thực hiện Tuần lễ quốc gia an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tổ chức tốt các lớp tập huấn, huấn luyện; tổ chức các phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải thiện môi trường lao động.

Một số hình ảnh tại lễ phát động
Hưởng ứng tuần lễ ATVSLĐ-PCCN lần thứ 12

Tin và ảnh: Thành Tuyến

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt