TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT CHÍNH THỨC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH “ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN”

Với tốc độ phát triển nhanh của ngành công nghệ thông tin (CNTT) toàn cầu, việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, hoạt động SXKD là nhu cầu tất yếu cho sự phát triển nhanh, bền vững của doanh nghiệp cũng như cho một xã hội văn minh – phát triển. Nhận thức được tầm quan trọng và tiện ích của CNTT, Lãnh đạo Tổng công ty Khánh Việt luôn khuyến khích CBCNV toàn Tổng Công ty (TCT) nâng cao việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và hoạt động SXKD.

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Tổng Công ty, từ ngày 30/3/2011, Bộ phận quản lý đào tạo TCT kết hợp với bộ phận IT thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Đầu tư Phát triển Khatoco chính thức triển khai Chương trình đăng ký đào tạo trực tuyến thông qua website http://congvan.khatoco.com. Khai trương cho Chương trình đăng ký đào tạo trực tuyến là khóa học “Kỹ năng quản lý chuyên nghiệp” dành cho cán bộ quản lý cấp cao do Tổng công ty Khánh Việt phối hợp Viện Quản lý & Kinh tế - IEM tổ chức.

Chương trình đăng ký đào tạo trực tuyến là một trong số các chương trình phần mềm mà Tổng công ty Khánh Việt đã cho chính thức triển khai trong năm 2011. Trước đó, phần mềm “Lịch làm việc cúa Lãnh đạo TCT” đã chính thức được áp dụng tại website Tổng Công ty nhằm phổ biến cho toàn thể CBCNV nắm bắt để sắp xếp bố trí thời gian phối hợp làm việc.

Trường Đỗ

CÁC TIN KHÁC

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt