Công tác đào tạo của Tổng công ty qua 2 năm thực hiện (2009 - 2010)

Trong hơn 2 năm vừa qua Tổng công ty đã tập trung đầu tư công tác đào tạo nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hỗ trợ công việc, ngoại ngữ..., trong đó ưu tiên đào tạo lực lượng cán bộ quản lý cấp trung, từng bước xây dựng đội ngũ giảng viên thứ cấp đủ mạnh về kiến thức chuyên môn, vững vàng kỹ năng hướng dẫn, có tâm huyết, nhiệt tình để triển khai rộng rãi công tác đào tạo lại, đào tạo nội bộ cho công nhân, lao động.

Tổng cộng toàn Tổng công ty đã tổ chức hoặc cử CBNV tham gia 201 khóa đào tạo với 6.363 lượt học viên, tổng kinh phí trên 2.464.716.000 đồng, trong đó:

- Các khóa đào tạo do Tổng công ty tổ chức: 36 khóa, 1.570 lượt học viên, kinh phí 2.024.126.000đ;
- Các khóa đào tạo do đơn vị tự tổ chức: 61 khóa, 3.478 lượt học viên, kinh phí 341.607.000đ;
- Các khóa đào tạo đơn vị được mời tham dự (do các ban, ngành chức năng tổ chức): 85 khóa, 228 lượt học viên, kinh phí 25.068.000đ;
- Các khóa đào tạo do các đơn vị thuộc Tổng công ty phối hợp tổ chức: 12 khóa, 485 lượt học viên, kinh phí 76.840.000đ;
- Tổ chức chuyên đề: Có 07 đơn vị tổ chức 08 chuyên đề, 489 lượt người tham gia.
Đánh giá tổng quan tình hình đào tạo trong 2 năm (2009 – 2010) cho thấy  đã có sự nhìn nhận tích cực về tầm quan trọng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty và các đơn vị. Công tác đào tạo được quan tâm hơn cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, từ đó năng lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, cũng như các kỹ năng hỗ trợ công việc cho CBNV được nâng cao hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới doanh nghiệp trong tình hình mới theo tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Học viên khóa đào tạo
Học viên khóa đào tạo "Quản trị Marketing"
Học viên lớp
Học viên lớp "Xây dựng và quản trị chiến lược phát triển doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập" trình bày bài tập nhóm
* Định hướng công tác đào tạo của Tổng công ty trong thời gian đến tập trung vào những nhiệm vụ chính sau:
1. Tiếp tục hỗ trợ các đơn vị xây dựng hoàn chỉnh bộ tiêu chuẩn nghề; triển khai thi xếp bậc và nâng bậc nghề cho công nhân lao động.
2. Xây dựng, triển khai kế hoạch đào tạo nâng cao kỹ năng, nghệ thuật lãnh đạo, quản lý cho cán bộ đương chức và quy hoạch nguồn đối tượng 1 & 2 của Tổng công ty.
3. Triển khai thử nghiệm và duy trì mô hình sử dụng đội ngũ giảng viên thứ cấp để hướng dẫn, đào tạo một số chuyên đề tại các đơn vị.
4. Duy trì và tăng cường tổ chức các hình thức tự đào tạo lại trong đơn vị nhằm tạo điều kiện nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, hoàn thiện kỹ năng làm việc cho cán bộ và công nhân lao động.
5. Tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo tăng cường năng lực quản lý và kỹ năng hỗ trợ công việc cho CBNV

( Tin và ảnh: Hoàng Lệ Dung)

CÁC TIN KHÁC

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt