Khái quát về công tác đầu tư phát triển Tổng Công ty Khánh Việt năm 2009 – 2010, phương hướng mục tiêu năm 2011 - 2013

Khái quát về công tác đầu tư phát triển năm 2009 - 2010:

Căn cứ nhu cầu và kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2009 – 2012, Tổng Công ty Khánh Việt đã xây dựng và ban hành kế hoạch đầu tư phát triển năm 2009 và 2010 với danh mục các dự án đầu tư và nguồn vốn cụ thể, phù hợp với nguồn vốn đầu tư phát triển cúa Tổng Công ty và khả năng huy động từ các nguồn vốn khác.

Nhìn chung, các dự án đầu tư đã được triển khai theo đúng kế hoạch, đáp ứng nhu cầu của Tổng Công ty, số vốn đầu tư thực hiện năm 2009 là 100 tỷ đồng, năm 2010 là 60 tỷ đồng. Các công trình dự án tiêu biểu hoàn thành đưa vào sử dụng trong hai năm này là: dự án Dây chuyền sản xuất thuốc lá xuất khẩu công suất 10.000 điếu phút; dự án Trại cá Sấu Ninh Ích (giai đoạn I); dự án Nhà ở kết hợp Văn phòng làm việc và Sân tập cho Vận động viên Câu lạc bộ Bóng đá Khatoco tại Vĩnh Hòa, Nha Trang; dự án Trụ sở Tổng Công ty tại 84 Hùng Vương, Nha Trang; dự án Văn phòng Tổng Công ty tại Hà Nội; công trình câu cá Sấu và một số công trình phục vụ kinh doanh tại Khu du lịch Yang Bay, một số thiết bị để tăng năng lực sản xuất tại các đơn vị thuộc Tổng Công ty ... Ngoài ra, đã hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường giải tỏa, các thủ tục đầu tư xây dựng đất đai để triển khai dự án CSHT Cụm công nghiệp và chăn nuôi Khatoco – Ninh Ích; dự án Nhà máy Thuộc da; dự án Nhà máy chế biến tách cọng thuốc lá ... Tuy nhiên, còn dự án triển khai chậm do bị vướng mắc khâu bồi thường giải tỏa, như: dự án Chung cư 25-25 Nguyễn Đình Chiểu, dự án Cụm công nghiệp Khatoco – Phước Đồng.

Đối với các dự án hợp tác đầu tư như Khu du lịch Bảo Đại, Hòn Thị, Khách sạn 22 Hùng Vương, Nha Trang, Tổng Công ty đã lựa chọn được đối tác và thành lập pháp nhân để triển khai dự án. Dự án Khách sạn Khatoco – Liberty tại số 7-9 Biệt Thự, Nha Trang đang chuẩn bị triển khai thi công công trình.
 
Phương hướng, mục tiêu năm 2011 - 2013:
Giai đoạn năm 2011-2013, Tổng Công ty Khánh Việt tập trung đầu tư để hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình, dự án tiêu biểu sau: Nhà máy chế biến tách cọng thuốc lá tại Khu công nghiệp Đắc Lộc; Nhà máy Thuộc da tại Cụm công nghiệp và chăn nuôi Khatoco – Ninh Ích; Trại Đà Điểu thương phẩm và trồng cỏ 2 tại Ninh Tây, Ninh Hòa; Chi nhánh Gia Lai; Kho thuốc lá nguyên liệu tại Đak Lak; Văn phòng cho thuê tại Thành phố Hồ Chí Minh; Cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp và chăn nuôi Khatoco – Ninh Ích; Chung cư 25-26 Nguyễn Đình Chiểu; một số thiết bị để tăng năng lực sản xuất tại các đơn vị thuộc Tổng Công ty.
Ngoài ra, hoàn thành các thủ tục và triển khai đầu tư sơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Khatoco – Phước Đồng; nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh cho phép đầu tư thêm một Cụm công nghiệp.
Đối với các dự án hợp tác đầu tư: hoàn thành Dự án Khách sạn Dự án Khách sạn Khatoco – Liberty tại số 7-9 Biệt Thự, Nha Trang và Khu du lịch Bảo Đại; triển khai đầu tư Dự án Khu du lịch và nghỉ dưỡng Hòn Thị.
Trương Quang Minh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & Đầu tư Phát triển Khatoco

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt