Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

Triển khai kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐB toàn quốc lấn thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, ngày 22/7/2011 Đảng ủy Tổng công ty Khánh Việt đã tổ chức hội nghị triển khai quán triệt các văn kiện Đại hội Đảng cho hơn 270 đảng viên và cán bộ chủ chốt các đơn vị. Tới dự và phát biểu tại Lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp.

Hội nghị đã cung cấp, quán triệt những nội dung cơ bản của ĐHĐB toàn quốc lấn thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đồng thời cũng quán triệt những Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2010-2015 và việc thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2011 của Tổng công ty.

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết đã giúp đảng viên, các cán bộ lãnh đạo chủ chốt các đơn vị nắm được những nội dung cơ bản, nội dung mới trong các văn kiện; nắm được tình hình cũng như sự chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Lãnh đạo Tổng công ty để áp dụng thực tiễn công tác của đơn vị, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, tạo sự đoàn kết trong Đảng bộ để thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra.

Bài viết: Đàm Ngọc Thuận - Ảnh: Trinh Trường

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Khánh Việt