HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 25/NQ/TW ĐẢNG KHOÁ X VÀ TUYÊN DƯƠNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN XUẤT SẮC LÀM THEO LỜI BÁC

Chiều ngày 29-7, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình hành động của BCH Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thực hiện Nghị quyết số 25 NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Hội nghị được tổ chức với sự tham gia của hơn 100 cán bộ, đoàn viên đại diện 53 cơ sở Đoàn trong toàn khối tham dự. Đồng thời để ghi nhận những thành tích xuất sắc của các cơ sơ đoàn, đoàn viên thanh niên trong nhiều năm qua, Đoàn khối đã tổ chức tuyên dương cho 12 tập thể và 30 cá nhân xuất sắc làm theo lời Bác, trong đó có Đoàn cơ sở Tổng công ty Khánh Việt và đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – Uỷ viên Ban chấp hành Đoàn cơ sở Tổng công ty.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao bằng Tuyên dương cho tập thể và cá nhân xuất sắc làm theo lời Bác

Tin: Trường Minh

CÁC TIN KHÁC

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Khánh Việt