Công đoàn Xí nghiệp Thuốc lá KHATOCO làm tốt công tác xã hội

Công đoàn Xí nghiệp thuốc lá KHATOCO là Công đoàn cơ sở, thuộc Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt, hiện có gần 270 đoàn viên. Là một đơn vị sản xuất quan trọng trực thuộc TCT Khánh Việt, bên cạnh việc tích cực hoàn thành nhiệm vụ sản xuất; Ban chấp hành CĐ và mỗi đoàn viên đều nhận thức rõ trách nhiệm đối với sự phát triển của cộng đồng.

Công đoàn XN thường xuyên phát động phong trào ủng hộ từ thiện, giúp đỡ người nghèo với phương châm ‘Uống nước nhớ nguồn, lá lành đùm lá rách’. Hoạt động mang tính truyền thống của XN nói riêng và TCT nói chung này đặc biệt hướng đến các đối tượng là CBCNV của TCT. Cũng như Công đoàn đã kêu gọi động viên toàn thể CBCNV trong XN hưởng ứng các đợt vận động tuyên truyền của Đảng và Nhà nước về các hoạt động từ thiện.
Năm 2005 CBCNV XN đã ủng hộ bão lụt 63.122.000 đ, giúp đỡ ĐV Lá (công nhân của XN) bị bệnh hiểm nghèo đến khi mất 55.000.000 đ. Ủng hộ ĐV Trưng (thuộc Khách sạn Bảo Đại) bị bệnh hiểm nghèo 2.000.000 đ. Ủng hộ nạn nhân sóng thần 58.140.000 đ. Viếng đám tang người thân gia đình CBCNV trong đơn vị 45.000.000 đ.
Năm 2006 ủng hộ ĐV Thơm (thuộc XN may) bị bệnh 13.630.000 đ. CBCNV đóng góp 01 ngày lương để ủng hộ đồng bào bị bão lụt số tiền là 55.828.000 đ. Quyên góp giúp đỡ ĐV Khoa (công nhân của XN) bị tai nạn 32.785.000 đ. Ủng hộ nạn nhân cơn bão số 6 là 161.384.000 đ. Viếng đám tang người thân gia đình CBCNV trong đơn vị 63.000.000 đ.
Quý 1/2007 Đoàn Thanh niên ủng hộ cháu Danh (ở Diên Khánh) bị tai nạn 11.500.000 đ. Công đoàn XN  ủng hộ Hội người mù thành phố 400.000 đ. Viếng đám tang người thân gia đình CBCNV trong đơn vị 40.500.000 đ.
Ghi nhận những kết quả hoạt động công tác xã hội từ thiện, lãnh đạo XN và Ban chấp hành CĐXN đã biểu dương toàn bộ đoàn viên CĐ trong đơn vị.
Ngày 27/05/2007 tới đây Công đoàn Xí nghiệp thuốc lá KHATOCO sẽ tiến hành Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 3 (2007-2009).

(Võ Duy Thùy - Xí nghiệp thuốc lá Khatoco 26/5/2007)

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Khánh Việt