Đoàn cơ sở Tổng công ty Khánh Việt nhận bằng khen tháng thanh niên năm 2012

Thực hiện Kế hoạch hành động Tháng Thanh niên năm 2012 số 356 KH/TWĐTN, ngày 04/02/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Kế hoạch hành động Tháng thanh niên năm 2012, số 240KH/ĐTN ngày 07/02/2012 của Tỉnh đoàn Khánh Hòa.

Đoàn cơ sở Tổng công ty đã triển khai thực hiện một số hoạt động chính như Tổ chức Hội trại Khatoco năm 2012, thực hiện một số Công trình thanh niên tại Khu du lịch Suối Hoa Lan, Công viên du lịch Yang Bay, Trung tâm Giống đà điểu Ninh Hòa, tham gia diễu hành tuyên truyền an toán Giao thông tại Phú Yên, tham gia mitting chào mừng ngày thành lập Đoàn tại Nghệ An và các hoạt động VHVN, TDTT chào mừng ngày 8/3 và 26/3.
Với các hoạt động phong trào trên, Đoàn cơ sở Tổng công ty Khánh Việt là một trong 18 tổ chức đoàn được Tỉnh đoàn Khánh Hòa tặng bằng khen Đoàn cơ sở có thành tich xuất sắc trong hoạt động tháng thanh niên năm 2012 tại Hội Nghị Tổng kết thực hiện Tháng thanh niên năm 2012 vào sáng thứ hai ngày 09/4/2012.
 
(Tin và ảnh: Trường Minh)
 
 
 
 
 
 

CÁC TIN KHÁC

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Khánh Việt