Học tập, quán triệt NQ hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng khóa XI

Chiều ngày 12/5/2012, tại Nhà văn hóa tỉnh Khánh Hòa, Đảng bộ TCT Khánh Việt đã tổ chức buổi học tập, quán triệt NQ hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” và “học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM năm 2012” cho toàn thể Đảng viên thuộc đảng bộ TCT, các giám đốc, phó giám đốc và kế toán trưởng các đơn vị thuộc TCT chưa là đảng viên.

Tại buổi học, đồng chí Lê Tiến Anh - Phó Bí thư đảng bộ TCT Khánh Việt, Phó Tổng Giám đốc TCT Khánh Việt đã nêu ra 3 vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay. Đó là:

-          Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
-          Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp T.Ư, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH- HĐH và hội nhập quốc tế.
-          Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị
Bên cạnh việc học tập, quán trịệt NQ hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng khóa XI, đảng bộ TCT Khánh Việt cũng đã căn cứ vào Quy định 4 chuẩn mực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa và tình hình thực tế tại các đơn vị thuộc TCT Khánh Việt đã cụ thể hóa các chuẩn mực như sau:
1. Có ý thức phấn đấu, hy sinh vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
a. Phấn đấu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động;
b. Tích cực học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác;
c. Không ngừng phấn đấu xây dựng Tổng công ty ngày càng phát triển nhanh, mạnh, bền vững;
d. Thực hiện xây dựng môi trường dân chủ, công bằng, văn minh trong doanh nghiệp;
đ. Tôn trọng, hợp tác bình đẳng với khách hàng.
2. Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao
a. Làm việc có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đảm bảo thời gian, chất lượng và hiệu quả công tác;
b. Có ý thức tiết kiệm để không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp;
c. Minh bạch, trong sáng, khách quan trong việc giải quyết công việc được phân công;
d. Không cơ hội, vụ lợi cá nhân, quan liêu, tiêu cực, tham nhũng;
đ. Chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Gương mẫu thực hiện các nội quy, quy định của cơ quan;
3. Tôn trọng đạo đức nghề nghiệp; giữ gìn uy tín, thanh danh của Đảng và Nhà nước
a. Có tinh thần trách nhiệm, tận tâm đối với công việc được giao;
b. Có ý thức thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống; thẳng thắn đấu tranh phê và tự phê;
c. Có tinh thần xây dựng tập thể cơ quan đoàn kết, vững mạnh; có ý thức trong việc giữ gìn và nâng cao uy tín của bộ phận, của đơn vị, của Đảng và Nhà nước.
4. Phong cách làm việc khoa học, sâu sát, tỉ mỉ, hòa nhã và lịch thiệp:
a. Biết sắp xếp, tổ chức và phân phối công việc hợp lý, hiệu quả; Có phương pháp làm việc khoa học, linh hoạt, nhạy bén;
b. Tích cực học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác;
c. Sâu sát, nắm bắt được tình hình thực tế của bộ phận, đơn vị công tác;
d. Có mối quan hệ phối hợp công tác tốt với đồng nghiệp trong đơn vị, Tổng công ty và khách hàng;
đ. Đoàn kết, hòa nhã, lịch thiệp với CBCN-LĐ và mọi người xung quanh.
Từ đó vận động toàn thể đảng viên thuộc đảng bộ TCT Khánh Việt đăng ký tham gia, thực hiện các chuẩn mực nêu trên.
 
Tin bài: Trường Đỗ; Ảnh: Thành Tuyến

CÁC TIN KHÁC

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt