Một số lưu ý trong khi soạn thảo và đàm phán Hợp đồng liên quan đến lĩnh vực sản xuất – kinh doanh các sản phẩm thuốc lá

Vấn đề quảng cáo, xúc tiến thương mại là một trong những nhu cầu và phương tiện hết sức cần thiết trong quá trình hình thành, phát triển và tồn tại của một sản phẩm nói chung. Nhờ vào quảng cáo mà có thể giúp cho nhà sản xuất tạo ra nhu cầu đối với sản phẩm, tăng sức mua, nâng cao thị phần. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, pháp luật qui định hạn chế các hoạt động, hành vi quảng cáo áp dụng đối với một số sản phẩm.

Ngày 18/6/2012, Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và sẽ có hiệu lực ngày 01/5/2013, Luật đã qui định rất nhiều hoạt động không được quảng cáo hoặc tiếp thị sản phẩm thuốc lá. Các qui định hạn chế này đã làm ảnh hưởng (trực tiếp hoặc gián tiếp) đến hiệu quả các hoạt động sản xuất – kinh doanh sản phẩm thuốc lá của Tổng Công ty.

Theo qui định tại Điều 9 và Điều 16, các hành vi sẽ bị cấm bao gồm: Nghiêm cấm quảng cáo khuyến mại thuốc lá; tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức; sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Luật cũng nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá. Tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá chỉ được tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa; phòng, chống buôn lậu thuốc lá và không được thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó.
Bên cạnh đó, còn có một số qui định về nghiêm cấm hành vi quảng cáo thuốc lá theo qui định tại tại “Khoản 2, Điều 7. Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo”, Luật Quảng cáo được Quốc hội ban hành ngày 21/6/2012 có hiệu lực ngày 01/01/2013.

Từ các qui định nêu trên, xin được lưu ý các đơn vị thuộc Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Tổng Công ty Khánh Việt trong việc thỏa thuận các điều khoản Hợp đồng liên quan đến việc xúc tiến thương mại, sản xuất - kinh doanh mặt hàng sản phẩm thuốc lá với đối tác trong và ngoài nước xuất phát từ lý do Quảng cáo được xem là thế mạnh để thành công trong kinh doanh. Vì vậy, việc lựa chọn các từ/ngữ hoặc các cụm từ quảng cáo hoặc liên quan quảng cáo nếu có nêu trong các Hợp đồng ký kết với đối tác thì chúng ta cần tránh, không sử dụng hoặc sử dùng từ/ngữ hoặc cụm từ khác thay thế. Trong trường hợp thỏa thuận vi phạm vào các điều khoản hoặc quy định mà pháp luật cấm sẽ dẫn đến hậu quả pháp lý bất lợi là Hợp đồng sẽ vô hiệu toàn bộ hoặc từng phần của Hợp đồng vô hiệu, tùy theo mức độ vi phạm vào các qui đinh pháp luật.

Người viết: Kim Oanh - Phòng KHNV TCT

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Khánh Việt