Tổng kết phong trào thi đua sáng kiến và hợp lý hóa sản xuất năm 2012

Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành SXKD, nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa, tiết kiệm chi phí trong mọi hoạt động của Doanh nghiệp; Phong trào sáng kiến và hợp lý hóa sản xuất (SK & HLHSX) là một trong các hoạt động thường niên mà TCT Khánh Việt phát động đến với toàn thể người lao động Khatoco.

Với 132 giải pháp được công nhận - trong đó 26 giải pháp được Hội đồng sáng kiến Tổng Công ty công nhận là sáng kiến (Loại A: 4 giải pháp, Loại B: 8 giải pháp, loại C: 3 giải pháp, cấp cơ sở: 11 giải pháp), 106 giải pháp được công nhận là Hợp lý hóa sản xuất - phong trào thi đua SK & HLHSX năm nay đã thu hút 61 tập thể và 76 cá nhân đăng ký tham gia. Số lượng giải pháp được công nhận có bước nhảy vọt khi tăng đến 242% so năm 2011 (Năm 2011 có 57 giải pháp). Giá trị làm lợi đạt 3,95 tỷ đồng tăng 282.5% so năm 2011 (Năm 2011: 1,4 tỷ đồng) (chưa tính các đề tài mang tính quản trị không xác định giá trị làm lợi).

Hướng đến kỷ niệm 30 năm thành lập ngành (04/10/1983 – 04/10/2013), Ngay từ giữa quý III/2012, Tổng Công ty Khánh Việt đã phát động phong trào thi đua SK & HLHSX năm 2013 với nhiều giải thưởng có giá trị. Đây là động lực thúc đẩy người lao động Khatoco phấn đấu, tìm kiếm các giải pháp tốt phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổng Công ty Khánh Việt bền vững.

07 cá nhân xuất sắc nhận bằng khen Lao động sáng tạo do LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tặng

Tin bài: Đỗ Trường

CÁC TIN KHÁC

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Khánh Việt