Đơn vị dẫn đầu Khối thi đua năm 2012

Sáng ngày 14/3/2013, Khối Doanh nghiệp Nhà nước I (DNNNI) tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2012.

Khối thi đua DNNN I có 10 đơn vị, năm 2012 tình hình kinh tế thế giới tiếp tục suy giảm và bất ổn. Trong nước tình trạng nhiều Doanh nghiệp phá sản, giải thể, thu hẹp sản xuất, kinh doanh, tuy nhiên đa số các đơn vị trong Khối đã nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, cụ thể về: Doanh thu thực hiện 26.501,2 tỷ đồng đạt 124,72 % kế hoạch; nộp ngân sách 6.961,41 tỷ đồng đạt 122% kế hoạch, trong đó riêng TCT Khánh Việt thực hiện 3.266 tỷ đồng.

 
 
Tổng công ty Khánh Việt đã vinh dự được bình chọn và suy tôn là đơn vị dẫn đầu Khối thi đua DNNN I và được UBND tỉnh tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu Khối thi đua” năm 2012.
Đây là một sự kiện quan trọng và niềm vinh dự đối với toàn thể CB CNLĐ của Tổng công ty Khánh Việt.
Với những kết quả đạt được, mong rằng năm 2013 mỗi người chúng ta quyết tâm phấn đấu để tiếp tục giữ vững danh hiệu cao quý này.
 
Tin và ảnh: Nguyệt Thu

CÁC TIN KHÁC

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Khánh Việt