Thông tin Quy chế bán đấu giá và Bản công bố thông tin bán cổ phần Nhà máy dệt Tân Tiến

Nhà máy dệt Tân Tiến trân trọng thông báo đến quý công ty, các cá nhân trong và ngoài nước các thông tin về việc bán đấu giá cổ phần lần đầu (bán lần 2).

Bản công bố thông tin

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt