Ngành công nghiệp thuốc lá Khatoco

Sau giai đoạn nhiều biến động, năm 2015 kinh tế Việt Nam có dấu hiệu ổn định và tăng trưởng trở lại. Tuy nhiên, thực tế ngành thuốc lá lại ít được hưởng lợi từ xu thế đó do phải chịu tác động mạnh từ hàng loạt chính sách của nhà nước ban hành trong thời gian ngắn vừa qua, trong đó một số đã đi vào thực tiễn như in cảnh báo hình ảnh hoặc sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2016, tăng thuế suất thuế TTÐB từ 65% lên 70% hoặc thay đổi cách tính thuế, trong khi tình hình buôn lậu vẫn diễn biến phức tạp…

Trong bối cảnh đó, Khatoco đã quyết định chuyển đổi từ chiến lược phát triển mở rộng sang tập trung giữ vững các thị trường sản phẩm trọng điểm, không để thị phần sụt giảm mạnh. Với định hướng đó, năm 2015 thị phần thuốc bao nội tiêu của Khatoco đã được duy trì ở mức trên 19%, sản lượng tiêu thụ đạt 751 triệu bao tăng 1% so với năm 2014, tiếp tục là một trong ba doanh nghiệp thuốc lá hàng đầu Việt Nam.
 
Trong năm qua, Khatoco tiếp tục tưng ra thị trường một số nhãn mới như Seabird Gold, Yett Gold, Canyon; một số nhãn như Yett, Gold Lion được phát triển trong vài năm gần đây đã được thị trường chấp nhận với sản lượng tiêu thụ bình quân được duy trì ở mức khá.

Nhà máy sơ chế tách cọng thuốc lá

Công ty Thuốc lá nguyên liệu Khatoco 
  

Về xuất khẩu, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tăng 8,5% so với năm 2014, với 267 triệu bao các loại được xuất khẩu, chiếm gần 20% tổng sản lượng xuất khẩu của toàn ngành thuốc lá Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu đạt 34,7 triệu USD tăng 10,5% so với 2014.
 
Ðối với lĩnh vực thuốc lá nguyên liệu, Khatoco tiếp tục thực hiện chiến lược xây dựng các vùng nguyên liệu bền vững có năng suất, chất lượng cao, thông qua việc triển khai các chính sách đồng bộ về đầu tư và thu mua, phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư tại các vùng trồng, tăng cường công tác giám sát, sàng lọc các hộ đầu tư kém. Tổng điện tích đầu tư năm 2015 đạt 2.620 ha, với gần 7.000 tấn nguyên liệu được thu mua, năng suất, chất lượng và giá cả đều diễn biến tích cực so với niên vụ trước. Bên cạnh đó, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với các địa phương vùng trồng nguyên liệu tiếp tục được Khatoco thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các chương trình của Chính phủ. Trong lĩnh vực gia công tách cọng và mua bán nguyên liệu, năm 2015, sản lượng gia công ngoài đạt 1.200 tấn, tăng 2% so với 2014, nguyên liệu bán ngoài đạt 300 tấn. Tuy sản lượng chưa lớn nhưng là thành quả khích lệ trong bước đầu tiếp cận thị trường thuốc lá nguyên liệu vốn nhiều đặc thù của Việt Nam.

Lá thuốc tại vùng nguyên liệu Thông Nông

Lá thuốc tại vùng nguyên liệu Thông Nông

 
Hướng sang năm 2016, trong bối cảnh kinh tế tiếp tục diễn biến phức tạp, để thích nghi với môi trường kinh doanh hội nhập đầy cạnh tranh, nằm trong chiến lược đã đề ra, ngành thuốc lá Khatoco sẽ tập trung thực hiện một số nội dung quan trọng đó là Ðào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bao gồm đội ngũ quản lý và nhân viên, hoàn thiện quy trình quản lý của ngành; Tăng cường nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp trong đó quản trị chiến lược được ưu tiên; Ðầu tư đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ theo hướng hiện đại, phù hợp với nhu cầu thị trường và xu hướng chung của thế giới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giải phóng sức lao động, giảm giá thành; Xây dựng vùng thuốc lá nguyên liệu bền vững, chất lượng, tăng cường mối liên kết chặt chẽ với các đối tác đầu tư và cũng cấp nguyên liệu. Về thị trường, tiếp tục tập trung các nguồn lực để giữ vững các thị trường sản phẩm truyền thống hiện có; Phối hợp chặt chẽ với các đối tác để duy trì tốc độ tăng trưởng của thị trường xuất khẩu.

 

Lễ xuất quân đầu năm tại Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt