Trao nhà đại đoàn kết do Tổng công ty Khánh Việt hỗ trợ

Hưởng ứng cuộc vận động động xây dựng và trao tặng nhà tình thương mang tên “Đại đoàn kết” của Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam phát động.

Sáng ngày 16/6/2008, bà Nguyễn Thị Nguyệt Thu, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Khánh Việt  kết hợp với Ủy Ban MTTQ Việt Nam thành phố Nha Trang và Ủy ban MTTQ Việt Nam Xã Phước Đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Thân – Ninh Hoà  đã trao tặng 03 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo cho hộ Ông Hồ Văn Hợp ở tại Thôn Phước Sơn, hộ bà Mai Thị Hải ở Thôn Phước Điền, xã Phước Đồng và hộ Ông Nguyễn Mùi ở xã Ninh Thân, huyện Ninh Hòa. Mỗi nhà được xây dựng theo tiêu chuẩn nhà cấp 4 có giá trị 15 triệu đồng.

Đại diện Công đoàn TCT Khánh Việt trao nhà cho hộ bà Mai Thị Hải - Xã Phước Đồng

Đại diện Công đoàn TCT Khánh Việt trao nhà cho hộ Hồ Văn Hợp - Xã Phước Đồng

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Khánh Việt