Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: cung cấp lắp đặt và hướng dẫn vận hành lò đốt rác bệnh phẩm đà điểu, chất thải rắn từ giết mổ đà điểu tại Trung tâm giống Đà điểu Ninh Hòa

TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT

MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

- Tên gói thầu: Cung cấp lắp đặt và hướng dẫn vận hành lò đốt rác bệnh phẩm đà điểu, chất thải rắn từ giết mổ đà điểu tại Trung tâm giống Đà điểu Ninh Hòa.

- Tên dự án: Hệ thống xử lý môi trường Trung tâm giống Đà điểu Ninh Hòa.

- Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển của Tổng Công ty Khánh Việt

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 09 giờ, ngày 29/10/2009 đến trước 09 giờ, ngày 10/11/2009. (Trong giờ hành chính, giờ Việt Nam)

- Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Văn phòng Tổng Công ty Khánh Việt, số 84 Hùng Vương, Nha Trang, Khánh Hòa. Điện thoại: 058.3526191 - Fax: 058.3524221.

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ chào hàng: Văn phòng Tổng Công ty Khánh Việt, 84 Hùng Vương, Nha Trang, Khánh Hòa. 

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ chào hàng: chậm nhất trước 09 giờ, ngày 10/11/2009.

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Khánh Việt